Kemppi Mig-apparater

mig-sveising
I MIG/MAG- sveising, blir en lysbue laget med strømkilden gjennom sveisepistolen mellom sveisetråden som mates inn i arbeidsstykket. Lysbuen smelter sammen materialet som sveises og sveisetråden, og lager slik avsettet. Trådmateren mater kontinuerlig sveisetråd gjennom sveisepistolen. Sveisepistolen tilfører beskyttelsesgass til smeltebadet.

MIG og MAG sveisemetoder varierer fra hverandre med at MIG (metall- passiv- gass) -sveising bruker en passiv beskyttelsesgass, som ikke deltar i sveiseprosessen, mens MAG (metall- aktiv- gass)-sveising bruker en aktiv beskyttelsesgass som deltar i sveiseprosessen.
Vanligvis inneholder beskyttelsesgassen aktiv karbondioksyd eller oksygen, og MAG- sveising er derfor mye mer vanlig enn MIG- sveising. Det er faktisk slik at betegnelsen MIG- sveising ofte brukes feil ved i forbindelse med MAG- sveising.

Vennligst naviger i venstremenyen for å lese mer om de forskjellige MIG/MAG-modellene.

Les mer om MIG/MAG-sveising