Kemppi MMA-apparater

mma-sveising
MMA-sveising referer til en sveisemetode hvor tilettmaterialet i elektrodeholderen fungerer som sveiseelektroden. Lysbuen brenner mellom elektroden og arbeidstykket. Forskjellen fra andre sveisemetoder er at tilsettet som er sveiseelektroden i MMA sveising blir kortere ettersom sveisingen fortsetter.

Med TIG og MIG/MAG- sveising forblir lengden av elektroden konstant og derfor må distansen mellom flammen og arbeidstykket til en hver tid forbli konstant. Med MMA- sveising må derimot elektrodeholderen kontinuerlig føres mot arbeistykket for å opprettholde avstanden mellom elektroden og smeltebadet. Dette gir spesielle utfordinger ved MMA- sveising , og trening er nødvendig