Kemppi Tig-apparater

TIG-sveising
Med TIG-sveising (Tungsten- Passiv- Gass) er lysbuen formet mellom en wolframelektrode som ikke forbrukes og arbeidstykket. Beskyttelsesgassen er alltid en passiv gass som ikke påvirker sveiseprosessen.. Vanligvis er det beskyttelsesgassen Argon og den beskytter ikke bare smeltebadet, men også wolframelektroden i pistolen fra oksidering.

Tilsettmateriale er ikkealltid nødvendig med TIG- sveising. Delene kan også sammenføyes ved å smelte fugene sammen. Hvis tilsett brukes, mates dette inn til smeltebadet manuelt og ikke gjennom sveiseflammen som med MIG/MAG- sveising. Derfor har TIG- sveiseflammen en fullstendig anderledes struktur enn en MIG/MAG- flamme.

Forskjellige TIG- metoder er : DC- TIG sveisemetoden som bruker direkte strøm, AC- TIG-sveising bruker vekslende strøm og puls- TIG.